ΕΡΓΟ/ Villa «YPSILON» στην Φοινικούντα

Στο συγκεκριμένο έργο η εταιρεία μας κλήθηκε να ενσωματώσει το σύστημα κλιματισμού στο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ της κατασκευής και στις επιλογές που ήδη είχαν γίνει κατά την κατασκευή του κτιρίου. Πρόκειται για ένα κτίριο πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που εκμεταλλεύεται πλήρως τον βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Για τον κλιματισμό του κτιρίου είχαν επιλεγεί και εγκατασταθεί κατά την κατασκευή κανάλια δαπέδου της εταιρείας JAGA. Εμείς κληθήκαμε, λαμβάνοντας ως δεδομένη την συγκεκριμένη εγκατάσταση, να προτείνουμε την κατάλληλη αντλία θερμότητας, να σχεδιάσουμε το μηχανοστάσιο ψύξης/θέρμανσης, να εγκαταστήσουμε, αλλά και να εκκινήσουμε τα εν λόγω συστήματα.

Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών ονομαστικής ισχύος 16kW, της εταιρείας Daikin, έλεγχος και συντήρηση των καναλιών δαπέδου, παραμετροποίηση και εκκίνηση της εγκατάστασης.

Ήταν μεγάλη χαρά για την ομάδα της Four Seasons Klimaengineering που συμμετείχαμε στην ολοκλήρωση ενός τόσο ιδιαίτερου και πρωτοποριακού έργου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
έξοδος