ΕΡΓΟ/ Κατοικία στην Κορώνη

Κατασκευή νέας μονοκατοικίας εμβαδού 250 m2 πολυτελούς κατασκευής. Απαίτηση των ιδιοκτητών  ήταν η εγκατάσταση συστημάτων που θα εξασφάλιζαν  τη διατήρηση των συνθηκών άνεσης σε ψύξη και θέρμανση στους κύριους χώρους διαμονής με τον πλέον ποιοτικό τρόπο και βασικών συστημάτων στους χώρους φιλοξενίας του υπογείου. Απαίτηση επίσης ήταν η ένταξη των συστημάτων στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου για την διατήρηση της  αισθητικής.

Επιλέχθηκαν και εγκαταστάθηκαν τα ακόλουθα συστήματα

  • Ενδοδαπέδια θέρμανση της εταιρείας DIANORM
  • Μονάδες νερού κρυφού τύπου της εταιρείας DAIKIN
  • Μονάδες νερού εμφανούς τύπου μικρού βάθους της εταιρείας CLIMAVENETA
  • Αερόψυκτη αντλία θερμότητας  της εταιρείας HITACHI
  • Παραγωγός ζεστού νερού με ηλιακό πεδίο της εταιρείας THEROS
  • Κάθετο δοχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της εταιρείας CALDA 

Ο σχεδιασμός της λειτουργίας του συστήματος προβλέπει αυτοματισμούς που εξασφαλίζουν την οικονομικότερη λειτουργία και την ευκολία στη χρήση του συστήματος.

Τα συστήματα πριν την εγκατάστασή τους μελετήθηκαν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και διαστασιολογήθηκαν σύμφωνα με την τελική επιλογή των υλικών που επιλέχθηκαν .

Στο έργο αυτό ζητήθηκε επίσης η μελέτη και ο συντονισμός και των  συστημάτων ύδρευσης , αποχέτευσης και ηλεκτρικών ρευμάτων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
έξοδος