ΕΡΓΟ/ Κατοικία στην Καρδαμύλη

Κατασκευή νέας μονοκατοικίας και ξενώνα συνολικού εμβαδού 300 m2 πολυτελούς κατασκευής. Βασικές απαιτήσεις του απαιτούσαν η εγκατάσταση συστημάτων που θα εξασφάλιζαν  τη διατήρηση των συνθηκών άνεσης σε ψύξη και θέρμανση σε όλους τους χώρους με τον πιο ποιοτικό τρόπο τα οποία θα ήταν προσαρμοσμένα στην αισθητική των κτηρίων.

Επιλέχθηκαν και εγκαταστάθηκαν τα ακόλουθα συστήματα

  • Ενδοδαπέδια θέρμανση της εταιρείας DIANORM
  • Μονάδες νερού κρυφού τύπου Inverter της εταιρείας AERMEC
  • Αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης της εταιρείας AERMEC
  • Παραγωγός ζεστού νερού με ηλιακό πεδίο της εταιρείας CALPAK
  • Κάθετο δοχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της εταιρείας CALDA με δίκτυο ανακυκλοφορίας

Ο σχεδιασμός της λειτουργίας του συστήματος προβλέπει αυτοματισμούς που εξασφαλίζουν την οικονομικότερη λειτουργία και την ευκολία στη χρήση του συστήματος.

Τα συστήματα πριν την εγκατάστασή τους μελετήθηκαν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και διαστασιολογήθηκαν σύμφωνα με την τελική επιλογή των υλικών που επιλέχθηκαν .

Το αποτέλεσμα της εγκατάστασης ικανοποίησε τον ιδιοκτήτη, τον εργολάβο κατασκευής  και την ομάδα επίβλεψης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
έξοδος